4H-nuorisotyön perusteet

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen.


Kasvatustavoite

Tavoitteenamme on, että 4H-toiminnassa mukana olevista lapsista kasvaa aktiivisia, vastuullisia ja yritteliäitä nuoria. 4H-toiminta tukee kaikissa ikävaiheissa lapsen ja nuoren kasvua kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Kestävä elämäntapa tarkoittaa 4H-järjestössä ruokakasvatusta, kädentaitoja, nuorten kestävän metsä- ja luontosuhteen rakentumisen tukemista sekä kestäviin valintoihin kannustamista.

Strategia

4H:n strategiassa 2020–2022 nostetaan keskiöön lapset ja nuoret sekä heidän kasvunsa kestävään elämäntapaan, työhön ja yrittäjyyteen. Uusi strategia onkin nimeltään Kestävää kasvua tekemällä oppien.

Strategian avulla pyrimme kasvattamaan 4H-harrastuksen arvostusta, kehittämään 4H-jäsenyyttä sekä lisäämään kiinnostusta 4H-järjestöä kohtaan.

Strategian pohjalta lähtevällä toiminnalla 4H haluaa vastata erityisesti ilmastonmuutokseen ja kestävän elämäntavan vaatimukseen, lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, työelämän ja koulutuksen muutokseen, alueelliseen kehitykseen sekä monikulttuurisuuden vahvistumiseen yhteiskunnassamme.

4H on lapsia ja nuoria varten

4H antaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden löytää omat vahvuutensa tekemällä oppien. Luomme harrastuksen kautta turvallisen ja vastuullisen polun aktiiviseen ja kestävään elämäntapaan, työelämään ja yrittäjyyteen. Toimimme sen puolesta, ettei yksikään lapsi tai nuori jäisi syrjään yhteiskunnasta.

  • Uusi strategiamme on kasvun strategia. Tavoitteemme on, että 4H on tulevaisuudessa yhä useamman lapsen harrastus sekä vahva toimija maaseudulla ja kaupungeissa.
  • 4H-harrastus on matalan kynnyksen harrastus, joka tarjoaa niitä tietoja, taitoja, osaamista ja asenteita, joilla lapset ja nuoret pärjäävät muuttuvassa maailmassa.
  • Kestävä elämätapa tarkoittaa 4H:ssa ruokakasvatusta, nuorten metsä- ja luontosuhteen rakentumisen tukemista sekä kestäviin valintoihin kannustamista.
  • Tekemällä oppiminen on 4H-järjestön kasvatusajattelun ydin. Meillä lapset ja nuoret oppivat itse tekemällä ja osallistumalla aidoissa tilanteissa ja ympäristöissä.

Toimintamme perustana ovat 4H-järjestön kansainväliset arvot Hands, Head, Heart ja Health sekä Tekemällä oppimisen käytännönläheinen menetelmä. 4H:ssa lapset ja nuoret saavat tehdä ja oppia aitoja asioita, aidoissa ympäristöissä itse toimien.