Työelämän tähti

 

Ilmoittautuminen lukuisiin Ammattipassi - koulutuksiin on auki! Ilmoittautumiskaavake ja lisäinfoa löytyy KOULUTUKSET- välilehden takaa! 

 

Mikä on Työelämän Tähti?

Työelämän Tähti on nuorten työllisyyttä edistävä hanke, joka aloitettiin lokakuussa 2017.

Hankkeen tavoitteena on kauhajokisten, etenkin 14-16-vuotiaiden nuorten tavoittaminen ja heidän työelämätietojen ja -taitojen parantaminen sekä heidän työllistymismahdollisuuksiensa edistäminen omalla paikkakunnalla.

Hankkeeseen kuuluu kolme koulutusta, jotka yhdessä ovat Työelämän Tähti - passi. Koulutukset ovat peruspassi, ammattipassi ja yrittäjäpassi. Kussakin koulutuksessa syvennytään ja kehitytään erilaisissa työelämää edistävissä ja kehittävissä aiheissa.Kaikki koulutukset ja kurssit järjestetään vuoden 2018 aikana ja ne tukevat etenkin kesätöiden haussa ja TET- jaksolle mentäessä.

 

Työelämän tähti
@tyoelamantahti
0401683308
@TyoelamanTahti
marjo.kauppinen@4h.fi